123RF Fotobanka 123RF Fotobanka

Typy licencií

V predchádzajúcom článku sme sa zamerali na nákupný systém a možnosti platieb. V tomto dieli tipov a trikov našu pozornosť uprie na problematiku licencií, konkrétne jednotlivých typov licencií a špeciálnu kolekciu fotografií EVO.

Ako získam licenciu k vybranej fotografii

Licenciu na použitie fotografie získate samotným stiahnutím vybranej snímky. Je ale potrebné mať na pamäti nasledovné: pri výbere licencie nie je rozhodujúca kvalita fotografie, tzn. nie je podstatné v akom rozlíšení snímku kupujete, podstatné je, akým spôsobom av akom médiu chcete zakúpenú fotografiu použiť.

Jednotlivé snímky môžete väčšinou zakúpiť v nasledujúcich veľkostiach:

 • S (cca 400 px, 72dpi) – 1 kredit
 • M (cca 800 px, 72dpi) – 2 kredity
 • L (cca 2490 px, 300dpi) – 3 kredity
 • XL (cca 3500 px, 300dpi) – 4 kredity
 • XXL (cca 5500 px, 300dpi) – 10 kreditov
 • TIFF (100MB a viac, 300dpi) – od 150 kreditov
 • EPS (krivky) – od 10 kreditov


Ako vidíte, čo sa týka kvality snímok, k dispozícii je široký výber. Ako už ale bolo spomenuté, veľkosť zakúpené fotografie priamo nesúvisí s typom licencie, poďme sa teda na samotnej licencie pozrieť.

Typy licencií

Pred zakúpením samotného snímky je nutné poznať použitie fotografie a zvoliť jednu z nasledujúcich typov licencií:

 • štandardnej licencie
 • rozšírená licencia
 • rozšírená licence pre viac užívateľov


Všetky typy licencií sa ďalej delia podľa použitia:

 • komerčné použitie a použitie v reklame
 • tovar určený na ďalší predaj
 • redakčné použitie (použitia snímke v médiách)


Štandardné licencie

Štandardné licencie v rámci kreditového systému a predplatného v sebe zahŕňa komerčné použitie a redakčný použitie do nákladu 300.000 výtlačkov. V rámci štandardnej licencie nie je možné zakúpený použiť snímku na tovar určený na ďalší predaj.

Štandardné licencie umožňuje použitie snímke v týchto médiách:

 • webové stránky
 • blogy
 • elektronické dokumenty
 • multimediálne prezentácie (PowerPoint, Flash atď.)
 • on-line reklamné a propagačné materiály
 • propagačné materiály, billboardy
 • šetriče obrazovky (len pre firemné alebo osobné použitie)
 • tlačené materiály
 • reklamné videá (TV, Internet)
 • redakčný použitie v náklade do 300.000 výtlačkov


Rozšírená licencia

Tento typ licencie delíme na

 • rozšírenú licenciu pre tlač (použitie na tlačených materiáloch)
 • rozšírenú licenciu pre webové použitie (použitie v elektronických materiáloch)
 • komplexné rozšírenú licenciu


Všetky rozšírené typy licencií obsahujú rovnaké možnosti použitia ako licencie štandardné a ďalej možnosti použitia rozširujú o možnosť použiť fotografie na tovar určený na ďalší predaj.

Rozšírená licencia pre tlač umožňuje zakúpený použiť snímku na týchto produktoch:

 • tlačoviny určené na predaj (plagáty, pohľady, tlačená želanie, kalendáre a pod) v náklade do 10.000 kópií
 • tovar určený na predaj (hrnčeky, tričká, puzzle a pod) v náklade do 10.000 kópií
 • použitie na obalových materiáloch v náklade do 10.000 kópií


Rozšírená licencia pre tlač rozširuje aj možnosť redakčného použitia snímky, oproti štandardnej licenciu je možné snímky užiť v neobmedzenom nákladu vrátane možnosti užiť snímka na titulnej strane médiá.

Rozšírená licencia pre webové použitie umožňuje zakúpený použiť snímku nasledujúcimi spôsobmi:

 • použitie v rámci šablóny určené na predaj (softvér, aplikácie, šablóna webovej stránky)
 • použitie v rámci dizajnu v aplikáciách určených na predaj (iOS, Android, Windows, Linux, atď)
 • použitie v rámci dizajnu v televíznom vysielaní a vo filmovej produkcii
 • použitie v rámci dizajnu šetriče obrazovky


Komplexné rozšírená licencie
spája použitie rozšírených licencií pre tlač a webové použitie.

Rozšírená licencia pre viac užívateľov

Tento typ licencie rozširuje používanie už zakúpené licencie pre viac užívateľov. Funguje ako doplnková licencie k štandardnej alebo niektoré z rozšírených licencií.

Voľné zábery čiže fotografie zadarmo

Na vybrané fotografie, ktoré je možné stiahnuť zadarmo sa vzťahuje štandardná typ licencie s obmedzením nákladu do 10.000 kusov pri použití v tlačených propagačných materiáloch, letákoch a pod

Kolekcia fotografií EVO

Na prémiové fotografie z kolekcie EVO sa vzťahuje rovnaká licenčná politika ako na ostatné fotografie, rozdiel je iba v cene jednotlivých licencií.

Kde si zvolím, akú licenciu chcem zakúpiť

Ak máme vybraný snímku a správne zvolený typ licencie podľa zamýšľaného použitia snímke, zostáva nám vybranú fotografiu, resp. licenciu k nej zakúpiť. Typ licencie vyberáme v pravom boxe na stránke s detailom fotografie (obr. 1).

Výběr licence
Obr. 1 (klikněte pro zvětšení)

Jednotlivé typy licencií a možnosti použitia vybraných snímok zhŕňa tabuľka na nasledujúcej stránke:http://cz.123rf.com/license_summary.php.

Ak si pri výbere typu licencie nebude istí, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme so správnym výberom licencie tak, aby ste vybranú fotografiu mohli bez obáv použiť. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom Skype: cz.123rf, prípadne na tel čísle: 800 60 60 60.


123RF Fotobanka

Slovenské zastúpenie:   +420 226 238 691 cz.123rf


Prihlásenie Zaregistrujte sa
VIAC AKO 91.990.000 FOTOGRAFIÍ